Nem a túl sok demokrácia a hibás

A populista népbutítók nem azért virágoznak, mert a "buta prolik" is beleszólhatnak a politikába, hanem azért, mert egy borzasztóan elitista és igazságtalan világban élünk, ahol az emberek nem tanulnak meg gondolkodni.  

Sokat beszélnek manapság arról, hogyan jutottunk idáig. Miért van az, hogy az emberek felülnek a populista népbutítóknak és a gyűlöletre és félelemre épített propagandájuknak? Sokak szerint ez a demokrácia hibája, ahol a hülyék is szavazhatnak és mindenkinek lehet véleménye. Ők valamiféle platóni államról fantáziálnak, ahol a politikai szabadságjogokat intelligencia-teszthez kötik. Én ezzel nem értek egyet.

A kiváltságos kevesek uralma, bárhogyan is állítjuk össze ezeket a kiváltságokat, szükségszerűen igazságtalan. Az intelligencia nem jelent bölcsességet és igazságosságot. Lehet valaki rendkívül intelligens, de ettől még hozhat rendkívül rossz politikai döntéseket, amelyek a közösség pusztulásához vezetnek. Ráadásul az intelligencia szociálisan relatív fogalom, a legtöbbször éppen a vagyonosok és hatalmasok határozzák meg, mi az, és ki juthat hozzá. A tekintélyelvű populisták nem azért tudnak virágozni, mert túl sok ember élvez túl sok jogot - éppen ellenkezőleg, azért, mert egy borzasztóan elitista világban élünk, ahol emberek tömegei vannak megfosztva alapvető jogoktól és élnek embertelen körülmények között.  

Félreértik a jelenlegi válságot azok, akik azt képzelik, hogy az emberekből az intelligencia hiányzik és hogy az ostoba döntések mögött a tudatlanság áll. Sajnos a legképtelenebb összeesküvés-elméletekben, a legdurvább politikai szélsőségekben is képesek hinni rendkívül intelligens emberek. Vajon miért csapódtak a sztálinizmushoz vagy hitlerizmushoz világhírű tudósok és filozófusok? Sokszor ezek a döntések egy közösséghez való rituális tartozás aktusai, nem a racionális megfontolás termékei.

Nem egyszerűen a tudás hiányzik az emberekből, hanem a tudáshoz - és így a hatalomhoz - elvezető úttal van a probléma. A kritikai gondolkodás és az empátia képessége az, mai hiányzik. És ez a hiány abban gyökerezik, ahogyan a gyerekeket neveljük. Az egész nevelési rendszerünk a tekintély elfogadásán és a többséghez való konformista alkalmazkodáson alapszik.

Rengeteg, többé vagy kevésbé felesleges kacattal tömik meg a gyerekek fejét - lexikai ismeretekkel a világról, amiknek egyébként 1 perc alatt utánanézhetnek a guglin. Az ún. erkölcstanórákon már erkölcsi dogmákkal is. Eközben nem tanítják meg a gyerekeket kételkedni, érvelni és felfedezni. Logikusan érvelni és bátran kiállni a véleményükért, miközben tiszteletben tarjták mások véleményét. Bemagolják a Pithagorasz-tételt és a növények anatómiáját - de nem tanulják meg, hogyan jutunk el érvényes és cáfolható ismeretek megszerzéséig. Pedig erről szól a tudomány: nem az abszolút igazságokról, hanem a cáfolható ismeretekről.

Ezért fordulhat elő az, hogy gyakran iskolázott, sőt, tudományos fokozattal rendelkező emberek is egészen elképesztő butaságok híveivé szegődnek. A legjobb tudósok nem mindig azokból lesznek, akik szorgalmasan és tisztelettudóan betanulták, amit a tanár leadott az órán - hanem azokból, akik képesek voltak átgondolni és ha szükséges, akár megkérdőjelezni azt. Éppígy a legjobb demokraták sem azok, akik mindig a többség véleményével értenek egyet, hanem azok, akik képesek akkor is kiállni a véleményükért, ha kisebbségben maradnak vele - és képesek azoknak a véleményét is tiszteletbn tartni, akik nem értenek egyet velük.

A jövő nem az elitista elzárkózásban, hanem a tömegek nevelésében rejlik. Ahogy az egyes embernek, úgy az egész emberiségnek is a tanulás által kell jobbá válnia. De a tanulásnak együtt kell járnia a jogok tudatosításával és érvényesítésével - nem lehet azt várni, hogy a “hülye nép“ felnőljön a demokráciához, ha megfosztjuk a jogaitól. A populizmus ellenszere a több jog, és nem a kevesebb. Nem az atomizált alatvalók ricsaját, hanem a közösséggé szervezett jogtudatos polgárok hangját kell felhangosítani. Minél kiszolgáltatottabb, minél elnyomottabb, minél kizsákmányoltabb egy csoport, annál nagyobb szüksége van arra, hogy közösséggé váljon és hallassa a hangját a politikai arénában.