Bayer Zsolt és a 70-es években megjövendölt jégkorszak mítosza

Bayer téved: a 70-es években a klímakutatók többsége nem jövendölt jégkorszakot. Ma viszont a klímakutatók túlnyomó többsége egyetért az ember által okozott globális felmelegedésben és annak katasztrofális következményeiben.

A Magyar Nemzet hasábjain, mintegy karmesteri vezényletre, megindult a támadás a "zöldveszedelem" (copyright Gajdics Ottó) ellen. Legutóbbi kirohanásában Bayer Zsolt eleveníti fel a klímaváltozást tagadók egyik áltudományos mítoszát. Eszerint a 70-es években a klímakutatók többsége még jégkorszakkal riogatott, és lám, az nem következett be - éppígy nem fog bekövetkezni a globális felmelegedés miatti katasztrófa. Avagy "nem fogunk megsülni a jövőben," ahogy ironikusan fogalmaz. Annak az oka, hogy mégis ilyen sokan hisznek az ember által előidézett klímaváltozásban, szerinte "a nyugati világ általános intelligenciaszintjének csökkenésében keresendő." Az emberek ugyanis, írja, ma nem értik már annyira a tudományos hipotézis-alkotás folyamatát, hiszen egy olyan feltevést (globális felmelegedés) fogadnak el bizonyított ténynek, ami nem állja ki az alapos bizonyítás próbáját. Tudatlanságukat kihasználják azok az "őrültek vagy gazemberek", akik tudatosan gerjesztik ezt a tömeghisztériát.

Nos, ha valaki félreérti a tudományos megismerés módszerét, akkor éppen Bayer az, és a hozzá hasonló klímaváltozás-tagadók. Hiába idéz ugyanis számos olyan cikket a 70-es évekből, amelyek valóban a globális lehűlés és az új jégkorszak rémképét vázolták fel, ez nem jelenti azt, hogy a globális lehűlés mint hipotézis mögött akár még csak közel is akkora tudományos egyetértés állt volna, mint napjainkban az ember által előidézett globális felmelegedés tézise mögött.  

Hogy mennyire nem, azt Thomas C. Peterson, William M. Connollely és John Fleck részletesen is bebizonyították 2008-ban az Amerikai Meteorológiai Társaság folyóiratában megjelent cikkükben. Ebben áttekintették a 70-es években a globális klímaváltozással kapcsolatos előrejelzésekkel foglalkozó tudományos cikkeket, és arra jutottak, hogy mindössze azok 10%-a jövendölt lehűlést, 28%-a nem foglalt állást, és 62%-a pedig - kapaszkodjon meg Bayer Zsolt - már akkor is globális felmelegedést prognosztizált.

A valóságban a 70-es években nem volt tudományos konszenzus a globális klímaváltozásról. Igen, voltak olyan kutatók, akik a 70-es években bekövetkezett ideiglenes lehűlésből hibásan arra következtettek, hogy elérkeztünk a jégkorszakok közötti meleg időszak (interglaciális) végéhez, és globális lehűlés várható. Eközben azonban ugyanebben az időszakban egyre több olyan tudományos előrejelzés jelent meg, ami a széndioxid-kibocsájtás növekedése miatti globális felmelegedést jövendölte meg. A nekünk tetsző bizonyítékok kimazsolázása, a nekünk nem tetszők agyonhallgatása régi módszer - de egyáltalán nem tudományos.      

A 70-es évekkel szemben azonban napjainkban már valódi tudományos konszenzus alakult ki. Egy 1991 és 2011 között publikált 12 ezer tudományos cikket áttekintő vizsgálat 97%-ra tette azon klímakutatók arányát, akik szerint ember által előidézett globális felmelegedés történik, és hogy az emberiségnek lépnie kell, hogy elkerülje annak káros hatásait. A világ 80 országának tudományos akadémiája és gyakorlatilag az összes mértékadó tudományos intézménye kinyilvánította már ezt. Ez a hipotézis tehát éppen olyan szilárdnak számít ma már, mint az, hogy a Föld nem lapos vagy hogy az oltás nem okoz autizmust. Művelt, intelligens ember éppen úgy nem kérdőjelezi meg ezeket, mint ahogy nem köpköd az utcán. 

A legutóbbi közvéleménykutatások és az EP választások is megerősítették azt, hogy az európaiak - és köztük a magyarok - egyre növekvő hányada ismeri fel az ember által előidézett globális felmelegedést, és hogy az bizony súlyos veszélyt jelent az emberiség jövőjére. A kormánypropaganda irányítóit, akik kiadják Bayeréknak a heti témákat, nyilvánvalóan frusztrálja ez, hiszen ők azt szeretnék, ha a népek ehelyett a migráció és terrorizmus miatt rettegnének, és felsorakoznának Orbán Viktor Európa-mentő messiásprojektje mögött. Mellesleg pedig a sok antielitista és antiglobalista cukormáz ellenére, amivel leöntik a mondanivalójukat, valójában nagyon is érdekeltek a globális elitek hatalmának és fenntarthatatlan termelési módjának biztosításában. Ezért aztán felültek a klímatagadás-vonatra, a tudatos dezinformációt és zavarkeltést választották. Ez a vonat azonban a szakadék felé robog. Ahogy egyre közelebb kerülünk az ökológiai katasztrófához, egyre nehezebb lesz eltitkolni annak valóságát. Azok, akik ma a változás kerékkötői, károsabbak, mint a laposföldhívők és az oltásellenesek, hiszen kicsinyes politikai érdekből az egész emberi civilizáció jövőjét veszélyeztetik. Ha más nem, akkor a történelem fog méltó ítéletet mondani róluk.   

Sárosi Péter